Logopeda, neurologopeda, osoby dorosłe i dzieci, porady, terapie zaburzeń mowy, Gorzów Wielkopolski

PRYWATNA PRAKTYKA
NEUROLOGOPEDYCZNA
w Gorzowie Wlkp.
Prywatna praktyka neurologopedyczna świadczy szerokie usługi logopedyczne w zakresie zaburzeń mowy:
  • pełna diagnoza logopedyczna,
  • krótkie porady,
  • terapia zaburzeń mowy.
Opieką logopedyczną obejmuje się zarówno dzieci jak i dorosłych.
●●●
Terapia neurologopedyczna w przypadku dorosłych ma na celu przywracanie sprawności komunikacyjnej po udarach, wylewach czy uszkodzeniu CUN (Centralnego Układu Nerwowego) w wyniku wypadku. Przywracane są funkcje rozumienia mowy oraz jej nadawania. W przypadku niedowładów w obrębie twarzoczaszki stosuje się masaże poprawiające pracę mięśni, ich napięcie i przywracające sprawność połykania oraz prawidłową motorykę narządów mowy (języka, warg, policzków) i mięśni mimicznych.
●●●
Pomoc neurologopedyczna świadczona jest również
w przypadku dzieci, u których występują:
  • MPD (Mózgowe Porażenie Dziecięce),
  • zespoły genetyczne,
  • alalia i afazja dziecięca,
  • autyzm wczesnodziecięcy,
  • choroby przewlekłe.
Terapia ma na celu nie tylko usprawnienie funkcji językowych, ale także pracę nad regulacją mechanizmów (odruchów) ustno-twarzowych, oraz aktywizację prawidłowego oddychania, połykania, ssania, gryzienia oraz żucia.

Terapia kierowana jest do dzieci oraz osób dorosłych z wadami wymowy i jąkania.


●●●

Prywatna Praktyka Neurologopedyczna
Magdalena Nicpoń
ul. Warszawska 34b/9
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 691 438 538
magdalena@nicpon.pl